แทป Bass เพลง อวยพรก่อนโสด : มิ๊กกี้

Verse [0.24]
Pre Hook [0.42]
Hook [1.10]
Instru [1.39]
Last Hook [2.53]
Outro [3.59]
Share