แทป Bass เพลง คิดฮอดเด้อ : เนม สุรพงศ์

Intro [0.02]
Verse [0.32]
Hook [1.14]
Instru [1.44]
Bridge [2.04]
Last Hook [3.33]
Share