แทป Bass เพลง ผู้ควาย : แจ๊ส สปุ๊กนิค

Intro [0.02]
Verse 1 [0.31]
Hook 1 [0.56]
Verse 2 [1.38]
Hook 2 [2.03]
Last Hook [2.58]
Share