แทป Bass เพลง กระจายความเสี่ยง : เต๋า ภูศิลป์

Verse [0.18]
Pre Hook 1 [0.58]
Hook [1.20]
Instru [1.54]
Pre Hook 2 [2.10]
Last Hook [2.32]
Share