แทป Bass เพลง อยากบอกว่ารักเป็นภาษาใต้ : วงแทมมะริน

Intro [0.04]
Verse [0.27]
Hook 1 [0.59]
Hook 2 [1.58]
Instru [2.23]
Last Hook [2.39]
Share