แทป Bass เพลง บ่ไฮโซ : บุ๊ค ศุภกาญจน์ x แจ็ค ลูกอีสาน

Verse 1 [0.33]
Hook [1.21]
Instru [1.51]
Verse 2 [2.22]
Last Hook [3.14]
Share