แทป Bass เพลง ขอบาย : ตั๊กแตน ชลดา

Intro [0.03]
Verse [0.34]
Hook 1 [1.11]
Hook 2 [2.15]
Instru [2.37]
Last Hook [2.52]
Share