แทป Bass เพลง ฮักบ่มีสถานะ : กานต์ ทศน

Verse 1 [0.34]
Hook [1.22]
Instru [1.52]
Verse 2 [2.21]
Last Hook [3.09]
Share