แทป Guitar เพลง อ้ายเก่งกะด้อ : ไผ่ พงศธร

Intro [0.22]
Solo [3.21]
Share