แทป Bass เพลง อ้ายเก่งกะด้อ : ไผ่ พงศธร

Verse 1 [0.36]
Hook 1 [1.24]
Verse 2 [2.00]
Hook 2 [2.48]
Last Hook [3.36]
Share