แทป Bass เพลง อเวนเจอร์ในใจน้อง : ลำเพลิน วงศกร

Intro [0.01]
Verse [0.27]
Pre Hook [1.02]
Hook [1.19]
Instru [1.58]
Outro [3.46]
Share