แทป Bass เพลง ขอโทษ : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Verse 1 [0.15]
Pre Hook 1 [0.45]
Hook [1.16]
Verse 2 [1.49]
Instru [2.19]
Pre Hook 2 [2.49]
Last Hook [3.19]
Share