แทป Bass เพลง เตรียมเป็นแฟนเก่า : คะแนน นัจนันท์

Pre Hook 1 [0.59]
Hook [1.31]
Instru [2.04]
Pre Hook 2 [2.32]
Last Hook [3.05]
Share