ไม่มี แทป Guitar เพลง ทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอ : ดวงดาว เดียวดาย

Share