แทป Bass เพลง ให้ฮักกันแฮงๆ : อัน พิไลพร

Verse 1 [0.23]
Hook [1.10]
Verse 2 [1.42]
Instru [2.13]
Last Hook [3.01]
Share