แทป Bass เพลง ผู้ชายคนแรก : คะแนน นัจนันท์

Verse 1 [0.17]
Hook [1.12]
Instru [1.40]
Verse 2 [2.24]
Last Hook [2.51]
Share