แทป Bass เพลง H.B.D. ไม่มีเธอ : เนย ภัสวรรณ

Verse [0.35]
Pre Hook [1.21]
Hook 1 [1.53]
Hook 2 [3.14]
Instru [3.42]
Last Hook [4.14]
Share