แทป Bass เพลง กูลืมเขาแล้ว : เบิ้ล ปทุมราช Rsiam

Hook 1 [0.42]
Verse 1 [1.47]
Hook 2 [2.14]
Verse 2 [3.33]
Last Hook [4.04]
Share