แทป Bass เพลง วะวาบ : เนสกาเเฟ ศรีนคร

Intro [0.02]
Verse [0.32]
Hook [1.02]
Instru [2.39]
Last Hook [3.09]
Outro [4.11]
Share