แทป Guitar เพลง ฮ่อน : เมล ตวิษา แปดแสนซาวด์

Intro [0.35]
Solo [3.51]
Share