แทป Bass เพลง ฮ่อน : เมล ตวิษา แปดแสนซาวด์

Intro [0.01]
Verse [0.30]
Hook 1 [1.17]
Hook 2 [3.03]
Instru [3.26]
Last Hook [4.03]
Share