แทป Guitar เพลง ถ้าเธอฟังอยู่ : ไข่มุก รุ่งรัตน์

Lick [0.35]
Solo [2.45]
Solo [2.55]
Share