แทป Bass เพลง ตำจอก : ลำเพลิน วงศกร x The Richman Toy

Intro [0.01]
Verse 1 [0.18]
Hook 1 [0.55]
Verse 2 [1.18]
Hook 2 [1.36]
Last Hook [2.04]
Share