แทป Bass เพลง นั่งขี้กะคิดฮอด : เพชร สหรัตน์

Intro [0.03]
Verse [0.29]
Hook 1 [1.24]
Bridge [1.53]
Instru [2.13]
Hook 2 [2.39]
Last Hook [3.21]
Share