แทป Bass เพลง กอดเสาเถียง : ปรีชา ปัดภัย

Verse [0.35]
Pre Hook 1 [1.23]
Hook [1.46]
Instru [2.16]
Pre Hook 2 [2.46]
Last Hook [3.08]
Share