แทป Bass เพลง บล็อกกูสา Eพาก : มาริโอ้ โจ๊ก

Intro [0.02]
Verse [0.28]
Hook [1.19]
Instru [2.01]
Last Hook [2.40]
Outro [3.45]
Share