แทป Bass เพลง ฮักแม่ฮ่าง : ศร สินชัย

Intro [0.02]
Verse [0.16]
Pre Hook [1.05]
Hook 1 [1.21]
Instru [1.43]
Hook 2 [2.17]
Last Hook [3.01]
Share