แทป Bass เพลง เหมือนหล่อ : วงกลม

Intro [0.06]
Verse 1 [0.23]
Pre Hook 1 [0.55]
Hook [1.12]
Verse 2 [1.34]
Pre Hook 2 [1.58]
Instru [2.39]
Pre Hook 3 [2.55]
Outro [3.36]
Share