แทป Bass เพลง ถ้าอ้ายหน้าใหม่ : เต้ย อภิวัฒน์

Intro [0.36]
Verse 1 [0.55]
Hook 1 [1.27]
Verse 2 [2.26]
Hook 2 [2.48]
Instru [3.27]
Last Hook [3.59]
Share