แทป Guitar เพลง มันเป็นไผ : เน็ค นฤพล

Lick Intro [0.24]
Intro [0.54]
Solo [2.12]
Share