แทป Bass เพลง ไอ้ขี้แพ้ : วงซี๊ด ZEED

Verse 1 [0.41]
Hook 1 [1.26]
Verse 2 [1.56]
Hook 2 [2.26]
Instru [2.56]
Last Hook [3.11]
Share