แทป Guitar เพลง คิดอยู่ (KISS YOU) : p n v .

Intro [0.00]
Solo [2.17]
Share