แทป Bass เพลง รถซื้อแกง : ซุปเปอร์เขต

Intro [0.03]
Verse 1 [0.29]
Hook [0.50]
Instru [1.31]
Verse 2 [1.52]
Last Hook [2.08]
Share