แทป Bass เพลง ร่มสีเทา : วัชราวลี

Intro [0.00]
Verse 1 [0.25]
Verse 2 [0.48]
Hook 1 [1.10]
Verse 3 [1.39]
Hook 2 [2.00]
Bridge [2.29]
Hook 3 [2.52]
Share