แทป Guitar เพลง ตกรอบแรก : เนม สุรพงศ์

Intro [0.00]
Solo [2.04]
Share