แทป Bass เพลง ตกรอบแรก : เนม สุรพงศ์

Verse [0.16]
Hook [1.10]
Instru [1.45]
Last Hook [2.16]
Share