แทป Guitar เพลง หนุ่มสาวโรงงาน : ก้อง ห้วยไร่

Intro [0.00]
Solo [2.01]
Share