แทป Bass เพลง หนุ่มสาวโรงงาน : ก้อง ห้วยไร่

Intro [0.01]
Verse 1 [0.29]
Hook [1.10]
Verse 2 [1.41]
Instru [2.00]
Last Hook [2.19]
Share