แทป Bass เพลง สิถามเฮ็ดหยัง : เฟิร์น กัญญารัตน์

Verse 1 [0.19]
Hook [1.29]
Instru [2.00]
Verse 2 [2.31]
Last Hook [3.06]
Share