แทป Bass เพลง ดีแค่ไหน : 7Days Crazy

Hook 1 [1.03]
Verse [1.37]
Hook 2 [2.21]
Bridge [2.52]
Last Hook [3.27]
Share