แทป Bass เพลง เฮงซวย : FIN

Verse 1 [0.33]
Hook 1 [1.16]
Verse 2 [1.44]
Hook 2 [2.27]
Instru [2.50]
Bridge [3.10]
Last Hook [3.33]
Share