แทป Bass เพลง ย่านพ่อด่า : อาม ชุติมา

Intro [0.03]
Verse [0.18]
Pre Hook 1 [0.47]
Hook [1.03]
Instru [1.36]
Pre Hook 2 [2.05]
Last Hook [2.21]
Share