ไม่มี แทป Drum เพลง Whatever Whanever ( Feat.ชิน ชินวุฒิ ) : เกลือ กิตติ

Share