แทป Bass เพลง สัญญากับคำว่ารอ : เต้น นรารักษ์

Verse 1 [0.45]
Hook [1.15]
Verse 2 [1.44]
Instru [2.14]
Last Hook [2.43]
Ending [3.13]
Share