แทป Guitar เพลง ฉันยอม (Surrender) : Moving and Cut

Riff Intro [0.00]
Intro [0.15]
Share