แทป Guitar เพลง จิ๊กโก๋กลับใจ : ปลายนา ถิ่นอีสาน

Lick Intro [0.36]
Solo [2.19]
Share