แทป Bass เพลง อย่าไปงึด[ยื้อเฮ็ดหยัง] : ก้อง ห้วยไร่

Verse 1 [0.29]
Verse 2 [1.12]
Hook [1.41]
Instru [2.13]
Last Hook [2.42]
Share