แทป Bass เพลง หมาบ๊อเว้า : ศร สินชัย

Verse [0.34]
Hook [1.35]
Instru [2.20]
Last Hook [2.51]
Share