แทป Bass เพลง ออกซิเจน : พี พีระพล

Verse 1 [0.36]
Hook [1.49]
Instru [2.21]
Verse 2 [2.48]
Last Hook [3.34]
Share