แทป Bass เพลง ชีวิตอยู่กับคนที่ใกล้ หัวใจอยู่กับคนที่ฝัน : ไผ่ พงศธร

Verse 1 [0.16]
Hook [1.05]
Verse 2 [1.38]
Last Hook [2.14]
Share